יום שישי, 9 באוגוסט 2019

ריבית נקובה באג"ח - קופון

הריבית הנקובה היא הריבית שהתחייב מנפיק האג"ח לשלם בתשקיף. לעתים היא מכונה גם קופון.

נניח שחברה הנפיקה אג"ח בהיקף של 100 מיליון יחידות (100 מיליון ערך נקוב), כשעל כל יחידה היא התחייבה לשלם 6 אגורות בכל שנה במועד קבוע. הריבית הנקובה תהיה אפוא 6% (לפני מס). תשלומי הריבית השנתית שהחברה צריכה להעביר לבעלי האג"ח מסתכמים ב-6 מיליון שקל.

מי שמחזיק 10 אלף יחידות מאג"ח זו (10 אלף ערך נקוב), יקבל פעם בשנה ריבית של 600 שקל, לפני מס. בניכוי מס של 20%, הריבית נטו שהוא יקבל לחשבון תהיה 480 שקל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה