יום ראשון, 8 בדצמבר 2013

סקודה פאביה 2011 - תיבת נתיכים (פיוזים)

מתוך סקודה פאביה - ספר היכר תפעול ואחזקה בעברית.
המעגלים החשמליים הנפרדים מוגנים בנתיכי אמייל. הנתיכים נמצאים בצדו השמאלי של לוח המכשירים, מאחורי כיסוי הנתיכים.

נתיכים נמצאים בצדו השמאלי של לוח המכשירים, מאחורי כיסוי הנתיכים
נתיכים נמצאים בצדו השמאלי של לוח
המכשירים, מאחורי כיסוי הנתיכים
 
– כבה את מתג ההתנעה ואת הרכיבים החשמליים הקשורים.
– סובב את הכיסוי בכיוון החץ והסר אותו - ראה איור
– אתר את הנתיך המתאים לרכיב החשמלי שהפסיק לפעול לפי הטבלה להלן, מיקום הנתיכים בלוח
המכשירים.
– הסר את אטב הפלסטיק ממקומו בכיסוי הנתיכים, חבר אותו לנתיך המתאים ושלוף אותו החוצה.
– ניתן לזהות נתיכים פגומים לפי רצועת המתכת המותכת. החלף את הנתיך הפגום בנתיך חדש בעל עוצמת זרם זהה.
– הנח את כיסוי הנתיכים בלוח המכשירים כך שזיזי ההובלה ייכנסו לפתחים שבלוח המכשירים ולחץ עליו עד שהוא יינעל למקומו בנקישה.
מומלץ שברכב תהיה תמיד קופסה עם נתיכים חלופיים.


סקודה פאביה - תרשים מיקומי הנתיכים ברכבים עם הגה בצד שמאלי, ימני

סקודה פאביה - תרשים מיקומי הנתיכים ברכבים עם הגה בצד שמאלי, ימני
סקודה פאביה - תרשים מיקומי הנתיכים ברכבים עם הגה בצד שמאלי, ימני


מספר  - רכיב חשמלי
S 1 מגע
2 הפעלה/עצירה
3 מכלל מחוונים, כוונון טווח אלומת פנסים
ABS 4 מערכת בקרה של
5 מנוע בנזין: מערכת בקרת שיוט
6 פנס נסיעה לאחור (תיבת הילוכים ידנית)
7 מתג התנעה , מערכת בקרת מנוע, תיבת הילוכים אוטומטית
8 מתג דוושת בלמים, מאוורר עבור נוזל הקירור
9 הפעלת מערכת החימום, מערכת בקרה עבור מיזוג האוויר, עזר חנייה, מערכת בקרה עבור תאורת פנייה, מאוורר עבור נוזל הקירור
10 מערכת מיזוג אוויר
11 כוונון מראות
12 מערכת בקרה לזיהוי גרור
13 מערכת בקרה לתיבת הילוכים אוטומטית
14 מנוע עבור פנסי מקרן הלוגן עם תכונת תאורת פנייה
PDA 15 מערכת רדיו וניווט
16 הגה כוח אלקטרו-הידראולי

17 רדיו - - STOP START , אורות לנסיעה ביום
18 חימום מראות
S 19 מגע
20 מערכת אזעקה נגד גניבה
21 פנס נסיעה לאחור, פנס ערפל עם תכונת "פנייה"

22 הפעלת החימום, מערכת בקרה עבור מיזוג האוויר, עזר חנייה, טלפון, מכלל מחוונים, מערכת בקרה למערכת החשמל בחלל הפנים, גלגל הגה ,ESP , חיישן זווית היגוי רב-תכליתי
23 תאורת חלל פנים, תא כפפות ותא מטען, אורות חנייה
24 מערכת הבקרה המרכזית של הרכב
25 חימום מושבים
26 מגב שמשה אחורית
27 חיבור לטלפון , מנוע בנזין: שסתום פרפר ,AKF 28 מנוע בנזין: שסתום
29 מערכת הזרקת דלק, משאבת מים
30 משאבת דלק , מתג התנעה PTC מערכת בקרת שיוט, הפעלת הממסר עבור מערכת
31 בחון למדא
32 משאבה בלחץ גבוה, שסתום לחץ
33 מערכת בקרת המנוע
34 מערכת בקרת המנוע , משאבת ואקום
35 אספקת חשמל, מתג התנעה
36 אורות דרך
37 פנס ערפל אחורי
38 פנסי ערפל
39 מפזר אוויר
40 מיכלי שטיפה/שמשה קדמית ניתנת לחימום, מערכת לשטיפת השמשה.
41 אינו בשימוש
42 הסרת אדים מהשמשה האחורית
43 צופר

44 מגבי שמשה קדמית
45 מערכת בקרה ראשית - מערכת נוחות
 46 מערכת בקרת המנוע , מערכת בקרת המנוע , ממסר למשאבת דלק
מערכת בקרה עבור משאבת הדלק
47 מצת סיגריות, שקע חשמל בתא מטעןא)
ESP ז"י - ממיר ז"י - (START-STOP) מערכת הפעלה-עצירה ,ABS 48
49 אורות איתות, אורות בלמים
50 Infotainment ז"י-ממיר ז"י - (START-STOP) מערכת הפעלה-עצירה , רדיו
51 סוגר חלון חשמלי (קדמי ואחורי), צד שמאל.
52 סוגר חלון חשמלי (קדמי ואחורי), צד ימין.
53 אורות חנייה - צד שמאל , חלון גג חשמלי
 54 מכלל מחוונים - START-STOP מערכת מערכת אזעקה נגד גניבה
DSG 55 מערכת בקרה עבור תיבת הילוכים אוטומטית
56 מערכת ניקוי פנסים , אורות חנייה - צד ימין
57 אור נמוך שמאלי, כוונון טווח אלומה
58 אור נמוך ימני

 בסקודה פאביה ישנה תיבת נתיכים נוספת ליד המצבר:

החלפת כיסוי הבטיחות של המצבר (תיבת הילוכים ידנית, תיבת הילוכים
DSG אוטומטי)


תרשים סכמתי של מיקום הנתיכים במצבר
סקודה פאביה - תרשים סכמתי של מיקום הנתיכים במצבר

מספר - רכיב חשמלי
1 אלטרנטור
2 אינו בשימוש
3 חלל פנים
4 חימום חשמלי נוסף
5 חלל פנים
6 מצתי להט, מאוורר לנוזל הקירור
7 הגה כוח אלקטרו-הידראולי ESP או ASR או ABS 8
9 מאוורר לנוזל הקירור
10 תיבת הילוכים אוטומטית ESP או ASR או ABS 11
12 מערכת בקרה מרכזית
13 חימום חשמלי נוסף

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה